Willkommen bei den Adipositas Selbsthilfegruppen

Die nächsten Termine

SHG Krems
07.12.2016
SHG Gmunden
07.12.2016
SHG Purkersdorf
09.12.2016
SHG Steyr
13.12.2016
SHG Graz
13.12.2016
SHG Hollabrunn
13.12.2016
SHG Hallein
14.12.2016
SHG Linz AKH
14.12.2016
SHG Villach
15.12.2016
SHG Wolfsberg
16.12.2016
SHG Oberwart
16.12.2016
SHG Innsbruck
20.12.2016
SHG Kufstein
21.12.2016
SHG Klagenfurt
21.12.2016